Datacomp na OPEN BIM W LUKSEMBURGU

4 marca odbyła się konferencja Open BIM w miejscowości Bettembourg w Luksemburgu zorganizowana przez firmy Neobuild i Modena.

Neobuild jest pierwszym i jedynym ośrodkiem innowacji technologicznych w zakresie zrównoważonego budownictwa w Luksemburgu. Pełniąc rolę krajowego bieguna innowacji technologicznych w tym sektorze, Neobuild plasuje się zarówno jako lider w transferze technologii i rozpowszechniania bieżących informacji, jak także na niższym szczeblu jako partner – tworząc sieć ekspertów i partnerów zdolnych do działań w sferze innowacyjnych projektów.

Neobuild zbudował prawdziwe laboratorium składające się z ponad 100 różnych materiałów, produktów i systemów. Budynek o zerowej energii, o powierzchni 2200 m2, położony w Bettembourg, oferuje możliwości w zakresie prowadzenia badań, testowania różnych materiałów, izolatorów, powłok, okien, fasad z cementu drewnianego a nawet słomy czy ścian izolowanych próżniowo – neobuild.lu.

Modena natomiast to belgijski dystrybutor pakietu produktów grupy Nemetschek działający na terenie Luxemburga.

Firma Datacomp została zaproszona przez organizatorów do przedstawienia naszego oprogramowania BIMvision, dzięki czemu poczuliśmy się niewątpliwie mocno wyróżnieni.

Luksemburg to niewielki kraj leżący pomiędzy Niemcami, Francją i Belgią. Wpływ krajów sąsiednich jest ewidentny. Luksemburg jest oficjalnie francusko-języczny. Z całą pewnością można jednak, że jest krajem wielojęzycznym i niemiecki czy angielski jest powszechnie używany. Często osoby mieszkające w Luksemburgu pracują w Niemczech, Belgii czy Francji i na odwrót. I takie też były referaty, jedne w języku francuskim inne angielskim.

Początkowe referaty dotyczyły statusu obecnie obowiązujących norm w zakresie technologii BIM. Te aspekty przedstawił p. Pierre Mit szef francuskiego Building Smart. (www.buildingsmart.org)

Również w tej kwestii wypowiadał się przedstawiciel firmy Graphisoft z Budapesztu, p. Miklós Szövényi. Aspekty prawne nie są nigdy najciekawsze a wręcz nudne, ale pan Miklós ubarwił swój referat dwoma przykładami realizowanymi w całości w technologii BIM. Pierwszy to renowacja Opery Budapesztańskiej. W tym celu zdigitalizowano cały obiekt wykonując ok 3000 skanów. Prace realizowano kilka miesięcy. Uzyskano model cyfrowy, który pozwolił na uzyskanie odpowiednich obmiarów. Nie muszę chyba tłumaczyć, że uzyskanie takiego modelu cyfrowego wprowadza sposób zarządzania budynkiem na kompletnie inny poziom. Ponowne otwarcie Opery przewiduje się na 2021 rok.

Drugi przykład to przebudowa starego stadionu im. Ferenca Puskasa (dawniej tzw. Nepstadion). W tym przypadku musiano jednak rozebrać całkowicie stadion ze względu na słabość fundamentów. Chciano jednak zachować charakter starych zabudowanych podparć trybun i pozostawiono ich dawny kształt. Stadion oficjalnie otwarto w połowie listopada 2019.

Nasz referat „BIMvision a Tool Platform for Contractors and Investors” miał na celu zaprezentowanie na tym forum naszych rozwiązań jako sprawnych narzędzi m.in. dla inwestorów i wykonawców. Chcieliśmy tym samym przybliżyć nasz system odpowiadając na pytanie „Co to jest BIMvision?” i  „Dla kogo jest BIMvision?”

Odpowiedź na pytanie czym jest BIMvision w krótkiej prezentacji nie była prosta, gdyż dzięki zastosowanej otwartej architekturze system i możliwości jego rozbudowy o dodatkowe aplikacje sprawiają, że zakres zastosowania jest bardzo szeroki i znacznie wykracza poza funkcje przeglądarki.

Również pytanie dla kogo jest przeznaczony ten system wskazuje, że na każdym etapie procesu inwestycyjnego BIMvision znajdzie swoje zastosowanie.

Niewątpliwie nasza obecność w postaci darmowej przeglądarki BIMvision w gronie oprogramowania grupy Nemetschek na konferencji OPEN BIM wniosła inny sposób patrzenia na proces inwestycyjny pokazując w wielu wypadkach proste narzędzie do realizacji poszczególnych zadań tego procesu.

W rozmowach kuluarowych w przerwie i po konferencji mieliśmy okazję rozmawiać z uczestnikami spotkania i mamy potwierdzenie o bardzo dobrym odbiorze BIMvision. Nawiązaliśmy rownież kilka istotnych kontaktów na przyszłość.

Link do programu konferencji : neobuild.lu

 

Maciej Wojtasiewicz

Datacomp Sp. z o.o.