4MCAD nakładki

CADProfi

CP-System jest kompleksową aplikacją wspomagającą i znacznie przyspieszającą projektowanie instalacji c.o., wod.-kan., wentylacyjnych, technologicznych, klimatyzacyjnych, elektrycznych i innych w środowisku 4MCAD, AutoCAD, AutoCAD LT lub BriscCAD/CAD, ZWCAD 2008i, StarICAD 2008.

CP-Symbols

CP-Symbole zawiera tysiące symboli stosowanych przy tworzeniu projektów w różnych dziedzinach. CP-Symbole jest okrojoną wersją znacznie bardziej rozbudowanego programu CP-System.

metriCAD

metriCAD to pierwszy polski system wspomagający sporządzanie przedmiaru dla szerokiego zakresu robót. System jest przeznaczony dla kosztorysantów, architektów, inwestorów. Podstawą sporządzania przedmiaru jest dokumentacja elektroniczna w formacie .DWG. metriCAD jest systemem pracującym obecnie w środowisku 4MCAD, Bricscad, AutoCAD, ZwCAD. Inaczej mówiąc do użycia metriCADa potrzebny jest system Bricscad lub inny. Rezultat obliczeń może być przesłany do Excella lub poprzez plik tekstowy do systemu kosztorysowego. Obecnie plik ten jest automatycznie obsługiwany przez system kosztorysowy Zuzia.

Wentyle

Program WENTYLE wspomaga rysowanie instalacji wentylacyjnych 2D opartych na systemie przewodów o przekroju okrągłym oraz przewodów i kształtek o przekroju prostokątnym. Zawiera też biblioteki kształtek i akcesoriów wentylacyjnych realnych producentów. Umożliwia wygodną budowę instalacji i łatwe wprowadzanie do nich zmian. Na końcu tworzy automatyczne zestawienie wykorzystanych w projekcie elementów. Możliwe jest także automatyczne obliczenie spadków ciśnień stworzonej instalacji lub jej fragmentu.