AutoVue 20.2.3

AutoVue 20.2.3 obsługuje teraz następujące formaty:

 • SolidWorks 2014
 • Solid Edge ST6
 • Altium Designer 10
 • Adobe Acrobat XI (11)

Ponadto AutoVue 20.2.3 obsługuje również najnowsze wersje plików CAD.

AutoVue 20.2.3 obsługuje teraz następujące platformy:

 • Java Java 8 i nowsze wersje Java Virtual Machine (JVM)
 • Windows Server 2012

Ulepszenia w formacie PDF:

 • Funkcja konwersji AutoVue umożliwia teraz wyszukiwanie tekstu.

AutoVue 20.2.3 oferuje następujące ulepszenia druku:

 • Drukowanie znaczników z okna dialogowego notatek
 • Okno dialogowe procesu drukowania dla drukowania wsadowego

AutoVue 20.2.3 zwiększa swoją użyteczność:

 • Jeśli obraz idealnie pasuje do okna AutoVue (poziomego, pionowego lub obu), zmiana rozmiaru okna spowoduje proporcjonalną zmianę w obrazie.
 • Pasek tytułu apletu / okna AutoVue wyświetla nazwę pliku, a następnie nazwę okna AutoVue: <nazwa pliku> – okno AutoVue <główne | drugie>

Ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa

 • Składniki klienta AutoVue (jvue.jar, jogl.jar i gluegen-rt.jar) zawierają atrybut zaufanej biblioteki manifestu.