BIMestiMate i szkolenie ECE

29.05.2018 roku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Europejskie Centrum Edukacyjne dotyczące aktualizacji wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych w spółdzielniach mieszkaniowych. Na spotkanie ze spółdzielcami zostaliśmy zaproszeni w celu zaprezentowania naszych produktów BIMestiMateBIMvision. Oba produkty, a w szczególności BIMestiMate, wspomagają proces kosztorysowania robót budowlanych, co ma duże znaczenie dla działów inwestycyjnych spółdzielni mieszkaniowych.

Mamy nadzieję, że współpraca z Europejskim Centrum Edukacyjnym będzie kontynuowana i ponownie zagościmy na szkoleniach organizowanych przez ECE już w czerwcu.