DATACOMP i BIM GAME

Europejski Projekt BIM GAME jest realizowany od września 2016 roku, a firma Datacomp jest jego współuczestnikiem oraz współorganizatorem.

BIM Game jest międzynarodową inicjatywą, w którą zaangażowane są wyższe uczelnie i firmy z Francji, Belgii, Polski oraz Niemiec. Projekt ma za zadanie stworzenie specjalnej, nowatorskiej platformy do nauki projektowania w technologii BIM. Ten innowacyjny program, który bazuje na rzeczywistych projektach architektonicznych, elastycznie dostosowuje się do poziomu wiedzy uczniów oraz rozwija ich umiejętność pracy w zespole.

Ostatnie spotkania projektowe były bardzo owocne. Krótkie relacje przedstawiamy poniżej:

BIM GAME w DATACOMP – 22 czerwca 2018 roku

Wszystkie europejskie zespoły BIM GAME spotkały się w czerwcu w Krakowie, aby podsumować postępy w realizowanym projekcie. Gospodarzem spotkania była firma DATACOMP, która gościła zespoły z Hiszpanii, Belgii, Niemiec i Francji.

Doświadczenie zespołów i informacje zwrotne pozyskane od różnych środowisk znacznie rozwinęły projekt, który został dostosowany do potrzeb szkoleniowych i warunków jakie mogą wystąpić w danym momencie.

W Krakowie omówiono kolejne punkty projektu, który wchodzi w fazę ostatniego roku wdrażania.

Następne spotkanie – Besançon!

BIM GAME w Besançon – 3/4 lipca 2018 roku

03 – 04 lipca 2018 roku uczestnicy projektu BIM GAME spotkali się w Besançon. Każdy z  testów usprawnia metodologię projektu BIM Game.

Jesus ALFARO oraz Ignacio BUENDIA zaprezentowali metodę bazującą na modelu 3D. W Hiszpanii dane katastralne I topologiczne są łatwo dostępne w formacie cyfrowym. Dzięki temu jest możliwe stworzenie  całych miast w 3D. Dlatego możemy spróbować zintegrować przyszłe budynki z otoczeniem i krajobrazem. Colin BOURIQUET pokazał możliwości dygitalizacji 3D budynku dzięki zastosowaniu drona. Sylvain DOUSSE przedstawił natomiast pracę związaną z organizacją następnego spotkania zespołu BIM Game w budynku L’Arsenal w Besançon.

W końcu Mickael LANGLET pokazał jak liceum konstrukcji drewnianych (Lycée du bois) stosuje emblaty (bagdes) do wartościowania kursów. Projekt BIM Game skorzysta z tego typu narzędzi do certyfikacji szkoleń.

Podczas spotkania Carla PÜTZ zaproponowała, aby następny scenariusz testowy przeprowadzić we wrześniu 2018 roku. Na miejsce spotkania został wyznaczony Uniwersytet w Wuppertal!

BIM GAME w Wuppertal – 4 / 5 września 2018 roku

Uniwersytet w Wuppertal (https://www.uni-wuppertal.de/) gościł 4 i 5 września 2018 roku zespół projektu BIM Game.

Studenci uczestniczący w projekcie BIM Game zostali podzieleni na zespoły. Stworzone zespoły testowały nowy scenariusz postępowania zaprojektowany przez Panią Profesor Carlę PÜTZ, który polegał na  wykonaniu modelu 3D ze 100 klocków Duplo zgodnie ze stworzoną na czas warsztatów dokładną specyfikacją.

Zespoły zostały podzielone na dwie grupy wykonawcze: pierwsza grupa wykonawcza tworzyła model 3D i specyfikację, druga grupa wykonywała rzeczywisty model z klocków według otrzymanych modeli 3D i dokumentacji. Istotą realizowanego scenariusza było właściwe przekazanie informacji oraz zdolność do współpracy w poszczególnych zespołach.

W rzeczywistości architekci i budowniczowie nie korzystają z tych samych systemów komputerowych. Jedni pracują w systemie Revit, a inni w BIMvision, ale zasady komunikacji i realizacji projektów są bardzo podobne. W rezultacie jury stworzone z przedstawicieli projektu BIM Game wybrało najbardziej śmiały projekt, który w znacznej części został poprawnie zrealizowany.

 

Następnego dnia Lionel Croissant przedstawił szczegóły następnego wydarzenia projektu BIM Game, które odbędzie się w miejscowości Besançon i ma polegać na ogłoszeniu swego rodzaju zawodów  architektonicznych, które zostaną rozegrane pośród studentów z różnych krajów. To wydarzenie zaplanowane zostało na miesiąc listopad.

Spotkanie w Besançon będzie ważnym krokiem dla realizowanego projektu!