Datacomp na otwarciu Centrum Szkolenia Inżynierskiego

Datacomp uczestniczył w oficjalnym otwarciu pierwszego Centrum Szkolenia Inżynierskiego w Polsce jako partner merytoryczny oraz dostawca oprogramowania, w tym platformy BIMvision. Inicjatorem przedsięwzięcia jest firma SILLVES wraz z SARP, z którymi w czerwcu tego roku Datacomp podpisał porozumienie. Partnerem technologicznym w zakresie sprzętu jest HP Inc., które wyposażyło Centrum w sprzęt komputerowy CAD.

Fragment zapisu czerwcowego porozumienia wyjaśnia cel stworzenia centrum szkoleniowego i jego przeznaczenie:

„Celem przedsięwzięcia jest utworzenie nowoczesnej placówki w strukturze Zamku i SARP wzbogacającej ofertę edukacyjną kierowaną do członków SARP
oraz podniesienie poziomu kształcenia zorientowanego na przekazywanie i wykorzystywanie nowych technologii usprawniających pracę architektów,
developerów i inżynierów budowlanych.”

Z centrum szkoleniowego będą korzystać projektanci, wykonawcy oraz inwestorzy w zakresie zastosowania technik cyfrowych w budownictwie, w tym technologii OpenBIM.

Firma SILLVES jako integrator wykonał sieć komputerową oraz zintegrował wszystkie elementy sprzętowe i software’owe Centrum Szkoleniowego w oparciu o tablicę interaktywną Ricoh i Microsoft Surface HUB wspomagające interaktywną pracę w środowisku rozproszonym.

Centrum mieści się w Domu Architekta SARP znajdującym się w pomieszczeniach XIII wiecznego Zamku w Tucznie przy ul. Zamkowej 1. Niebawem podamy szczegółowe informacje o tematyce szkoleń i terminach.