Janusz Palarski – ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 20 maja 2020 roku zmarł

 

Janusz Palarski

 

nasz nieodżałowany Pracownik, Kolega i Przyjaciel.
Był wspaniałym, uczynnym i wrażliwym Człowiekiem,
a także niezwykle wartościowym pracownikiem.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione
w sobotę 23.05.2020 roku o godzinie 12:00
w Kościele Przemienienia Pańskiego w Paszkówce
, po czym nastąpi
odprowadzenie Zmarłego
na miejsce wiecznego spoczynku.

 

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku i żalu
Zarząd, Koleżanki i Koledzy
Datacomp IT Sp. z o.o.

 

Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia.