AutoVue rowiązania

  • Produkcja jednostkowa
  • Produkcja złożona
  • Elektronika
  • Architektua, inzynieria, Konstrukcje (A/E/C)
  • Energetyka
  • GIS – System informacji geograficznej

AutoVue jest integralną częścią procesu projektowania produktu i zarządzania jego cyklem życia dla setek jednostkowych producentów na całym świecie. Poprzez integrację z systemami 

  • DM (Document Management – zarządzanie dokumentacją),
  • ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie zasobów przedsiębiorstwa),
  • PLM (Product Lifecycle Management – Zarządzanie cyklem życia produktu),
  • lub jako samodzielny program,

AutoVue pozwala na sprawną komunikację połączoną z wymianą danych dzięki czemu unika się niechcianego ryzyka oraz zbędnych nieporozumień. Wykorzystanie tych funkcji pozwala na: zwiększenie efektywnościrzadsze przerwy w produkcjizmniejszenie kosztówudoskonalenie jakości, szybsze wprowadzenie produktu na rynek oraz wyższy wskaźnik ROI (Return of Investment – wsk. zwrotu  nakładu na inwestycję).

Zastosowanie AutoVue przez producentów pozwala zmniejszyć czas i koszty związane z poszczególnymi etapami procesu produkcji.

Aby sprostać swojej konkurencji, firmy związane z produkcją żywności, napojów, chemii, kosmetyków, farb, plastików czy wyrobów farmaceutycznych,  muszą nieustannie ulepszać swoje linie produkcyjne oraz sam proces produkcji.

Producenci oraz operatorzy maszyn otrzymują ogromne ilości rozmaitych dokumentów i rysunków od swoich inżynierów projektujących dla nich poszczególne produkty. Podczas cyklu życia produktu zawsze zachodzą różne zmiany, które muszą zostać sprawdzone i zatwierdzone. Spełnianie wszystkich tych wymogów jest bardzo istotne, stąd zastosowanie narzędzia takiego jak AutoVue staje się niezbędne.

Od dnia decyzji o chęci wprowadzenia nowego produktu na rynek do czasu jego zaprojektowania i wytworzenia zwykle powstają setki dokumentów i rysunków pochodzących od wielu różnych podmiotów, które potrzebują sprawnej wymiany danych pomiędzy sobą. W takich przypadkach przeglądanie dokumentów i rysunków w formie elektronicznej przy użyciu AutoVue pozwoli na zaoszczędzenie cennego czasu i pieniędzy.

Nie jest żadną tajemnicą, że konkurencja w przemyśle elektronicznym staje się bardzo intensywna.

Redukcja czasu wdrożenia, projektowania oraz wyprodukowania produktu staje się kwestią przetrwania na tak agresywnym rynku. W czasie ostatniej dekady pozycja firm branży elektronicznej (EMS)znacząco wzrosła przez co procesy od koncepcji przez projektowanie, produkcję, marketing, sprzedaż oraz dystrybucję nie są już wykonywane tylko przez jedną firmę jak to było kilka dekad wstecz. Dzisiaj, wszystkie te działania są podzielone pomiędzy wielu partnerów, którzy specjalizują się w określonym segmencie działalności.

W takich warunkach, współpraca przy projektowaniu elektronikischematów PCB stała się znacząco ważna. AutoVue pozwala na łatwe przeglądanie projektów i dokumentacji EDA (Electronic Design Automation) zarówno na skale organizacji jak i przy współpracy z zewnętrznymi partnerami.

Przedsiębiorstwa z branży A/E/C w bardzo dużym stopniu korzystają z różnego rodzaju dokumentacji w trakcie wykonywanych przez nie projektów. Począwszy od fazy studyjnej przez projekt architektoniczny, budowlany i wykonawczy po odbiory techniczne oraz dopuszczenie do eksploatacji, znaczna ilość rysunków musi być stale i łatwo dostępnych dla szerokiej grupy użytkowników często pochodzących z wielu firm czy organów administracji państwowej.

AutoVue pozwala udostępniać wszystkie rysunki w formie elektronicznej, która jest łatwiejsza, szybsza oraz bardziej bezpieczna. Dzięki funkcji Redline/Markup (podkreślania i dodawania adnotacji) zmiany w dokumentacji mogą być szybciej wykonane i udostępnione co ułatwia komunikację. Wykorzystanie AutoVue pozwala zmniejszyć koszty wielokrotnego plotowania i rozsyłania projektów do wszystkich niezbędnych podmiotów. Firmy wykonujące czy projektujące obiekty mieszkaniowe, biurowe, drogi, lotniska, mosty czy producenci materiałów budowlanych itp. mogą sprawniej i szybciej działać dzięki wykorzystaniu technologii AutoVue.

Rozwiązania AutoVue wspierają współpracę i projektowanie w rozproszonym zespole.

AutoVue dostarcza rozwiązań dla przemysłu energetycznego od 1996 roku. AutoVue daje strategiczną przewagę nad konkurencją pozwalając przy tym na oszczędności dla naszych klientów z branży petrochemicznej, energetycznej czy budowlanej.

Rozwiązania AutoVue firmy Cimmetry dla sektora energetycznego integrują współpracę oraz pozwalają na kontrolę kluczowych procesów i związanych z nimi dokumentów. Poprzez zastąpienie tradycyjnego sposobu obiegu dokumentów w formie papierowej na metodę elektroniczną, przedsiębiorstwa są w stanie sprostać wymogom projektu, które często wymuszają potrzebę szybkiej wymiany dokumentów pomiędzy różnymi działami, placówkami czy oddziałami firmy.

Przedsiębiorstwa petrochemiczne, rafinerie naftowe i gazowe, operatorzy sieci rurociągów przesyłowych, administracja, energetycy czy operatorzy telefoniczni korzystają z różnego rodzaju rysunków elektronicznych oraz map w celu zarządzania swoimi sieciami oraz związaną z nimi infrastrukturą.

AutoVue pozwala osiągnąć wymierne korzyści dzięki prostemu i szybkiemu systemowi dostępu do tych danych. Jeżeli potrzebujesz wyjechać w teren, aby sprawdzić stan techniczny podległych Ci sieci czy infrastruktury, dzięki AutoVue szybko odnajdziesz potrzebne dokumenty bez potrzeby oczekiwania na nie od właściwej jednostki. Możesz wydrukować te dokumenty wprost z AutoVue lub otworzyć je w dowolnym miejscu na laptopie korzystając z przeglądarki. Jeżeli będziesz potrzebował dodać opisy czy notatki do rysunku możesz to zrobić bezpośrednio na nim w programie AutoVue.