AutoVue produkty

 • AutoVue Office
 • AutoVue 2D Pro
 • AutoVue 3D Pro Advanced
 • AutoVue Electro-Mechanical Pro
 • AutoVue EDA Pro

AutoVue Office to efektywne rozwiązanie dla branży:

 • finansowej,
 • ubezpieczeniowej
 • oraz urzędów, w których istnieje obieg plików pochodzących z programów biurowych takich jak edytory tekstuarkusze kalkulacyjne czy programy graficzne.

Przeglądarka AutoVue pozwala otwierać wiele formatów plików, dzięki czemu unika się kłopotliwej konieczności konwersji oryginalnych dokumentów. Oglądanie plików w oryginalnym formacie eliminuje konieczność gromadzenia przekonwertowanych kopii i jednocześnie daje pewność, że mamy do czynienia z aktualną wersją dokumentu. Dodatkowe funkcje nanoszenia notatek, wyróżnień i komentarzy bezpośrednio na elektronicznym dokumencie – bez edycji oryginalnego pliku – umożliwiają redukcję kosztów związanych z drukowaniem i przesyłaniem dokumentów.

AutoVue Office otwiera pliki z rozszerzeniami (przykładowa lista):
 • DOC
 • XLS
 • PPT
 • RTF
 • GIF
 • TXT
 • AI
 • PDF
 • VSD
 • TIF
 • JPG
 • BMP
 • PNG
 • WMF

Możliwość dostępu do zawartości dokumentów bez względu na ich format oraz funkcje pozwalające na dodawanie notatek, obserwacji, instrukcji i odnośników pozwalają maksymalnie wykorzystać możliwości programu AutoVue 2D Pro. Poza funkcjami przeglądania, które posiada standardowa wersja AutoVue 2D, AutoVue 2D Pro daje możliwość dodawania w dokumencie markup’ów i opisów, które zapisywane są w oddzielnym pliku.

Przeglądarka AutoVue 2D Pro jest dostępna zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i w wersji serwerowej. Wszystkie funkcje oraz obsługiwane formaty są identyczne dla obu wersji.Markup’y są oddzielnymi plikami, które są zlinkowane z właściwymi dla nich dokumentami. Mogą one być przechowywane na dysku lokalnym lub na dysku sieciowym (lub też na serwerze zdalnego dostępu) przez co są dostępne dla innych użytkowników. Funkcja ta doskonale sprawdza się jako jeden ze sposobów komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Na dowolnym dokumencie, który może być wyświetlony w AutoVue, użytkownik może dodać opisy oraz korzystać z funkcji sprawdzania i wersjowania.Połączenie możliwości przeglądarki AutoVue 2D Pro z technologią  sieciową firmy Cimmetry pozwala optymalnie wykorzystać możliwości firmowego intranetu lub extranetu.

Możliwość porównania rysunków 2D:

Opcja ta pozwala na graficzne zestawienie i porównanie podobnych rysunków 2D, np. różnych wersji rysunku 2D. Rysunki, które chcesz porównać są wyświetlane w dwóch różnych okienkach natomiast wyniki porównania są pokazane w trzecim niezależnym oknie.

Program sygnalizuje wykryte różnice wyświetlając różnymi kolorami elementy wspólne obu rysunków, elementy które zostały dodane oraz elementy usunięte.

 • Powiększanie/ pomniejszanie/ przejście do dowolnego okna z rysunkiem lub do okna z porównaniem. Dzięki synchronizacji zmiany będą wyświetlane we wszystkich trzech oknach.
 • Drukowanie/ plotowanie do każdej drukarki, plotera obsługiwanego przez system Windows
 • Możliwość podglądu wydruku w dwóch opcjach: podgląd wydruku całego rysunku, podgląd wydruku tylko wyświetlonej części rysunku.
 • Znaki wodne.
 • Możliwość wydruku do pliku.
 • Znaki graficzne i wiele innych.

Tryb Markup

Użytkownicy AutoVue 2D Pro mogą równocześnie pracować w trybie przeglądania jak i w trybie markup. Zarówno AutoVue 2D jak i AutoVue 2D Pro posiadają takie same możliwości co do przeglądania, drukowania oraz konwertowania. Wersja 2D Pro posiada dodatkowo tryb markup.

Funkcje dostępne w trybie murkup:

 • Zapis markup’ów niezależnie od dokumentów z nim powiązanych, przez co unika się ingerencji w oryginał dokumentu.
 • Zapisywanie markup’ow w różnych formatach w celu łatwego zarządzania plikami markup’ów oraz informacjami w nich zawartymi.
 • Tworzenie wielu plików marup’ów dla dowolnego dokumentu.
 • Definiowanie wielu warstw markup’ów.
 • Wczytywanie jednorazowe lub selektywne kilku plików markup’ów oraz możliwość konfiguracji, które pliki lub warstwy markup’ów mają być aktywne.
 • Eksport markup’ów do plików DXF dzięki czemu można je łatwo łączyć z rysunkami CAD.
 • Wysyłanie wiadomości e-mail.
 • Drukowanie dokumentów wraz z powiązanymi markup’ami lub bez nich.
 • Szeroki wybór rodzajów markup’ów: notatki, linie, kształty, grafiki, markup’y tekstowe oraz obiekty OLE.
 • Funkcja drag-and-drop (przenieś i upuść) przy rozmieszczaniu markup’ów.
 • Możliwość korzystania z funkcji Cofnij/Wykonaj ponownie.
 • Wyświetlanie i ukrywanie dowolnych warstw.
 • Funkcja edycji notatek przylepnych: import i eksport zawartości łącznie z wszystkimi atrybutami tekstu i formatowaniem paragrafów.
 • Możliwość organizacji znaczników w biblioteki symboli. Stworzone biblioteki można przeglądać i dowolnym czasie ponowie użyć dla innych dokumentów. Również wszystkie obsługiwane w AutoVue formaty graficzne mogą być importowane do bibliotek symboli.
 • Tworzenie tzw. Hot spotów z hiperłączami do innych dokumentów, aplikacji, plików skryptów, serwerów DDE czy bibliotek DLL
 • Interaktywne mierzenie linii, polilini oraz obszarów; wartości wymiarów zostają automatycznie zmienione po zmianie rozmiarów obiektów.
 • Łączenie plików znaczników dzięki czemu możemy łatwo nimi zarządzać i archiwizować je
 • Podczas przeglądania można korzystać z funkcji takich jak: zoom, przeciąganie, obracanie, “wiodok z lotu ptaka”, szkło powiększające, okno powiększające.

Elementy Znakowania

AutoVue 2D Pro dzięki możliwości wprowadzania elementów znakowania pozwala na łatwiejsze komunikowanie się poprzez żądanie zmian, dodawanie komentarzy czy wydawanie instrukcji. Dzięki AutoVue 2D Pro będziesz w stanie bardzo precyzyjnie określać swoje wiadomości oraz w łatwy i przyjazny sposób nimi zarządzać.

Elementy dostępne w module znakowania 2D:

 • Łuk
 • Ramka
 • Okrąg
 • Chmurka
 • Wypełniona ramka
 • Linia w dowolnym stylu
 • Zaznaczenie
 • Wskaźnik
 • Linia
 • Polilinia
 • Tekst – Tworzy tekst bezpośrednio wyświetlany w otwartym dokumencie. Tekst może być powiązany z elementem części lub złożenia i podczas obrotu lub przesuwu elementu tekst będzie również przesuwany.
 • Notatka – tworzy ikonę, która może być powiązana z elementem części lub złożenia. Po kliknięciu na tej ikonie zostaje otwarte okno dialogowe z wprowadzonymi informacjami tekstowymi.
 • Symbol – wprowadza symbol z biblioteki symboli dostępnej w AutoVue. Do tej biblioteki możemy dodawać swoje symbole.
 • Wstawianie obiektów OLE dostępnych z aplikacji zainstalowanych na komputerze użytkownika.
 • Hiperłącze: tworzy odnośnik w wybranym położeniu na przeglądanym dokumencie. Kiedy na nim dwa razy klikniesz aktywujesz link do nowego dokumentu lub aplikacji.
 • Pomiary: Możliwość pomiarów części lub złożenia, gdzie te pomiary zostaną zapisane w osobnym pliku i pomiar taki jest obracany lub przesuwany wraz z modelem.

Notatki przylepne

Krótka informacja tekstowa umieszczona w przeglądanym dokumencie w większości przypadków jest wystarczająca jednakże czasami zdarzają się sytuacje, w których istnieje potrzeba umieszczenia większej ilości informacji dotyczących przeglądanego dokumentu. Dzięki opcji Notatka Przylepna przeglądanie dokumentów w przeglądarce AutoVue jest bardziej przejrzyste. Będziesz w stanie „przylepić” notatkę do przeglądanego dokumentu, która będzie działać jak hiperlink. Podwójne kliknięcie na niej spowoduje otwarcie okna dialogowego, w którym będziesz mógł wpisać lub wkleić odpowiednie informacje tekstowe czy grafiki. Notatka przylepna nie ma ograniczeń co do ilości informacji tekstowych czy/lub graficznych. Możesz również wyeksportować zawartość notatki do zewnętrznego pliku. Edytor opcji Notatka Przylepna obsługuje: ustawienia strony, podgląd wydruku, drukowanie informacji zawartych w notatce przylepnej, właściwości tekstu, formatowanie akapitów oraz schowek Windows.

AutoVue 3D Pro Advanced jest to pakiet, który ma możliwość otwarcia wszystkich dostępnych formatów w AutoVue.

Poniżej znajduję się lista niektórych formatów, które obsługuje ten pakiet.

Opcje dostępne przy przeglądaniu plików 3D:

 • Przeglądarka wszystkich najpopularniejszych programów CAD 3D między innymi takich jak: CATIA, Pro/ENGINEER, Unigraphics, Solid Edg, Solid Works, Mechanical Desktop, Autodesk Inventor, Solid Designer, STEP, STL, VRML, VDA-FS, IGES 3D, itd…
 • Możliwość porównania plików 3D: Opcja ta pozwala nam na porównywanie wersji złożenia 3D. Wykrywa, czy została dodana, usunięta lub zmieniona jakaś część w złożeniu. Ta unikalna cecha nie tylko porównuje cechy graficzne ale i również ma możliwość porównania niegraficznych atrybutów pliku na poziomie części lub złożenia. Prosta nawigacja w przeglądanym pliku i bardzo łatwe przejście za pomocą jednego kliknięcia klawiszem myszy z modelu 3D złożenia do dokumentacji 2D.
 • Widok rozstrzelenia: Przesuwając pasek rozstrzelenia masz możliwość rozstrzelić/złożyć całe złożenie lub wybraną część/podłożenie. Widok rozstrzelony może być zapisany, dzięki czemu przy kolejnym otwieraniu pliku nie musisz tworzyć go ponownie. Dzięki tej opcji użytkownik AutoVue może w bardzo łatwy sposób stworzyć złożone rozstrzelenia i następnie stworzyć łatwe i czytelne opisy czy instrukcje montażowe.
 • Szukanie elementów w złożeniu: przeszukiwanie i oddzielenie od reszty części w złożeniu 3D oparte na różnych właściwościach plików natywnych. Wyniki mogą być badane, przekształcone, pokolorowane i wyeksportowane. Za pomocą tej funkcji można bardzo szybko znaleźć jedną charakterystyczną część pomiędzy setką innych.
 • Właściwości plików natywnych: Przy przeglądaniu plików w AutoVue jest możliwy dostęp do widoków modelu zapisanych w systemach CAD 3D między innymi takich jak: Solid Works, CATIA v5, Pro/E i Unigraphics. Bardziej rozwinięte PMI (Product Manufacturing Information) w plikach z takich systemów jak: Pro/E, CATIA v5, Unigraphics, DirectModel JT.
 • Funkcje 3D:
  • Wybór i możliwość zaznaczenia elementu z Tabeli Części złożenia 3D (3D BOM);
  • Szybkie przeglądanie właściwości części poprzez dwukrotnie kliknięcie na niej lewym przyciskiem myszy;
  • Wybór identycznych części w złożeniu za pomocą prawego przycisku myszy;
 • Możliwość wyboru (zaznaczenia) jednej lub kilku części. Następnie możliwość ukrycia wybranych elementów w złożeniu, dzięki czemu możemy lepiej przeanalizować odpowiednie elementy.
 • Szybkie przechodzenie pomiędzy narzędziami pomiaru wykorzystując bardzo łatwe w użyciu ikony lub przechodząc pomiędzy zakładkami dostępnymi w oknie dialogowym pomiaru.

Moduł znakowania:

 • Zapisywanie w osobnym pliku wprowadzonych znaczników niezależnie od pliku natywnego, na którym zostały wprowadzone notatki, dzięki czemu oryginalny plik nie zostaje zmieniony.
 • Możliwość tworzenia wielu plików ze znacznikami dla dowolnego dokumentu.
 • Definiowanie różnych warstw znaczników w jednym pliku.
 • Możliwość uruchomienia kilku plików z zapisanymi znacznikami w jednym czasie lub otwarcie tylko jednego z możliwością edycji poszczególnego znacznika.
 • Narzędzie do grupowania elementów.
 • Drukowanie dokumentów z wprowadzonymi znacznikami lub bez nich.
 • Możliwość przesuwania utworzonych znaczników.
 • Możliwość edycji każdego wprowadzonego znacznika.
 • Możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania utworzonych znaczników.
 • Funkcje cofnij / ponów.
 • Integralny edytor notatek: import i eksport zawartości notatki ze wszystkimi parametrami takimi jak: styl i ustawienia tekstu.
 • Precyzyjne mierzenie poprzez wcześniejsze wykalibrowanie skali modelu.
 • Inteligentne narzędzie pomiaru linii, polilinii i obszarów.
 • Aktualizacja wartości wymiarów jeśli został zmieniony model.
 • Pomiary ze strzałkami wymiarowymi.

Elementy dostępne w module znakowania 3D:

 • Wykonywanie precyzyjnych pomiarów: AutoVue pozwala użytkownikom na wykonanie precyzyjnych pomiarów części, złożenia i zapisuje taki wymiar jako element znakowania. Wymiary są zakotwiczone do elementów geometrycznych złożenia lub części i dlatego podczas przesuwania, obracania modelu wymiary również są przesuwane i obracane.

  Rodzaje pomiarów:

  – Odległość: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru dwóch wierzchołków, krawędzi, osi, środków łuku czy powierzchni.
  – Łuk: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru dowolnego łuku eliptycznego lub łuku za pomocą 3 punktów.
  – Kąt: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru wartości kątowej pomiędzy dwoma krawędziami, osiami, płaszczyznami, powierzchniami.
  – Współrzędne wierzchołka: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru położenia wierzchołka względem określonego układu współrzędnych.
 • Dodawanie tekstu: Dodawanie wszelkiego typu tekstowych adnotacji, które będą powiązane linią odniesienia z elementem geometrycznym modelu. Podczas obrotu modelu, wstawiony znacznik będzie zawsze ustawiony czołowo w celu dobrego odczytu.
 • Dodawanie notatek „przylepnych”: możliwość wstawiania notatek powiązanych z modelem. Po kliknięciu na notatce w przestrzeni roboczej pojawia się okno dialogowe, w którym możemy umieścić dowolne informacje. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie zakrywamy elementów modelu w przestrzeni roboczej, ponieważ w przestrzeni jest wyświetlona tylko nazwa notatki.

Elementy dostępne w module znakowania 2D:

 • Łuk
 • Ramka
 • Okrąg
 • Chmurka
 • Wypełniona Ramka
 •  Linia o dowolnym stylu
 • Zaznaczenie
 • Wskaźnik
 • Linia
 • Polilinia
 • Tekst – Tworzy tekst bezpośrednio wyświetlany w otwartym dokumencie. Tekst może być powiązany z elementem części lub złożenia a podczas obrotu lub przesuwu elementu tekst będzie również przesuwany.
 • Notatka – tworzy ikonę, która może być powiązana z elementem części lub złożenia. Po kliknięciu na tej ikonie zostaje otwarte okno dialogowe z wprowadzonymi informacjami tekstowymi.
 • Symbol – wprowadza symbol z biblioteki symboli dostępnej w AutoVue. Do tej biblioteki możemy dodawać swoje symbole.
 • Wstawianie obiektów OLE dostępnych z aplikacji zainstalowanych na komputerze użytkownika.
 • Hiperłącze: tworzy odnośnik w wybranym położeniu na przeglądanym dokumencie. Kiedy na nim dwa razy klikniesz aktywujesz link do nowego dokumentu lub aplikacji.
 • Pomiary: Możliwość pomiarów części lub złożenia. Pomiary zapisywane są w osobnym pliku. Pomiar jest obracany lub przesuwany wraz z modelem.

Formaty 3D CAD (części, złożenia i dokumentacje 2D):

 • Catia
 • Pro/Engineer
 • Unigraphics
 • Inventor
 • SolidDesigner/OneSpace Designer
 • Solid Edge
 • Solid Works
 • Mechanical Desktop
 • IGES
 • VDA-FS
 • STEP,STL,VRML
 • Parasolids

AutoVue Electro-Mechanical Pro jest to pakiet, który ma możliwość otwarcia wszystkich dostępnych formatów w AutoVue. Poniżej znajduję się lista niektórych formatów, które obsługuje ten pakiet:

Formaty 3D CAD (części, złożenia i dokumentacja 2D):Formaty EDA PCB/IC (Electronic Design Automotion):
Catia,Pro/Engineer,Unigraphics,Inventor,SolidDesigner/OneSpace Designer,Solid Edge,Solid Works,Mechanical Desktop,IGES,VDA-FS,STEP,STL,VRML,Parasolids,Cadence Allegro,Mentor Board Station,Design Architect,Expedition,DXDesigner,PADS Power PCB,Protel,P-CAD,Zuken CADSTAR,Zuken CADIF,Orcad,EDIF,GDS II,Gerber,ODB++,

Opcje dostępne przy przeglądaniu plików 3D:

 • Przeglądarka wszystkich najpopularniejszych programów CAD 3D takich jak: CATIA, Pro/ENGINEER, Unigraphics, Solid Edg, Solid Works, Mechanical Desktop, Autodesk Inventor, Solid Designer, STEP, STL, VRML, VDA-FS, IGES 3D, itd…
 • Możliwość porównania plików 3D: opcja ta pozwala nam na porównywanie wersji złożenia 3D. Wykrywa, czy została dodana, usunięta lub zmieniona jakaś część w złożeniu. Ta unikalna cecha nie tylko porównuje cechy graficzne ale i również ma możliwość porównania niegraficznych atrybutów pliku na poziomie części lub złożenia.
 • Prosta nawigacja w przeglądanym pliku i bardzo łatwe przejście za pomocą jednego kliknięcia klawiszem myszy z modelu 3D złożenia do dokumentacji 2D.
 • Widok rozstrzelenia: przesuwając pasek rozstrzelenia masz możliwość rozstrzelić/złożyć całe złożenie lub wybraną część/podłożenie. Widok rozstrzelony może być zapisany, dzięki czemu przy kolejnym otwieraniu pliku nie musisz tworzyć go ponownie. Użytkownik AutoVue może w bardzo łatwy sposób stworzyć złożone rozstrzelenia i następnie stworzyć łatwe i czytelne opisy czy instrukcje montażowe.
 • Szukanie elementów w złożeniu: przeszukiwanie i oddzielenie od reszty części w złożeniu 3D oparte na różnych właściwościach plików natywnych. Za pomocą tej funkcji można bardzo szybko znaleźć jedną charakterystyczną część pomiędzy setką innych.
 • Właściwości plików natywnych: Przy przeglądaniu plików w AutoVue jest możliwy dostęp do widoków modelu zapisanych w systemach CAD 3D między innymi takich jak: Solid Works, CATIA v5, Pro/E i Unigraphics. Bardziej rozwinięte informacje typu PMI (Product Manufacturing Information) w plikach z takich systemów jak: Pro/E, CATIA v5, Unigraphics, DirectModel JT.
 • Funkcje 3D:
  – Wybór i możliwość zaznaczenia elementu z Tabeli Części złożenia 3D (3D BOM)
  – Szybkie przeglądanie właściwości części poprzez dwukrotnie kliknięcie na niej lewym przyciskiem myszy
  – Wybór identycznych części w złożeniu za pomocą prawego przycisku myszy
  – Możliwość wyboru (zaznaczenia) jednej lub kilku części. Następnie możliwość ukrycia wybranych elementów w złożeniu, dzięki czemu możemy lepiej przeanalizować odpowiednie elementy.
  – Szybkie przechodzenie pomiędzy narzędziami pomiaru wykorzystując bardzo łatwe w użyciu ikony lub przechodząc pomiędzy zakładkami dostępnymi w oknie dialogowym pomiaru.
 • Wizualizacja modelu w 3 różnych trybach wyświetlania: widok cieniowany, widok krawędziowy, widok krawędziowy z widocznymi wszystkim krawędziami.
 • Przeglądanie plików w trybie 2D i dokumentacji 2D wykonanej z modelu 3D.
 • Opcję ustawienia koloru dla każdej części z osobna i możliwość zaznaczenia każdej części dostępnej w złożeniu.
 • Obsługa danych PMI (Product Manufacturing Information).
 • Generowanie z otwartego złożenia 3D Tabeli Części (BOM – Bill Of Material) i następnie możliwość eksportu tej tabeli.
 • Dostęp do właściwości fizycznych takich jak: masa, objętość, powierzchnie, środek ciężkości, momenty bezwładności, tensory bezwładności.
 • Możliwość pomiaru minimalnej odległości pomiędzy dwoma punktami znajdującymi się w otwartym modelu.
 • Obsługa dokładnego pomiaru: kąty, łuki, okręgi, obszary, odległości i sumy odległości.
 • Przyciąganie do punktów pozwala na precyzyjne złapanie krawędzi, wierzchołków, itd.,
 • Możliwość przeglądania modelu w różnych konfiguracjach np. przesuwanie części tak aby można było zobaczyć inne niewidoczne elementy.
 • Widoki przekroju złożeń lub części. Za pomocą tej operacji możesz zdefiniować widok przekroju w dowolnym miejscu. Wygenerowany widok można eksportować do formatu dxf i dwg.
 • Definicja opcji oświetlenia z opcjami takimi jak: kierunek, kolor i typ światła.
 • Możliwość ustawienia modelu w  standardowych widokach: widok izometryczny, widok z przodu, widok z tyłu itd. Możesz również dodawać swoje widoki.

Opcje dostępne przy przeglądaniu plików typu EDA:

 • Przeglądarka większości plików powiązanych z formatami EDA : formaty Artwork, plany PCB/IC oraz wiele innych.
 • Możliwość zaznaczenia i wybrania elementu podczas gdy pozostałe elementy zostają podświetlone w kolorze szarym.
 • Narzędzie do pomiaru minimalnej odległości, dzięki któremu w bardzo łatwy sposób można sprawdzić w jakiej odległości od siebie znajdują się odpowiednie komponenty umieszczone w przeglądanym schemacie.
 • Możliwość generowania zestawienia (BOM) z wielostronicowych schematów elektrycznych i następnie możliwość eksportu tego zestawienia.

Opcje dostępne przy przeglądaniu plików typu EDA:

 • Podgląd wszystkich istotnych formatów EDA, w tym formaty projektów graficznych, PCB/IC oraz formaty schematów i ich produkcji.
 • Podświetlanie wybranych elementów z jednoczesnym przygaszeniem pozostałych elementów dla łatwiejszego przeglądania.
 • Generowanie zestawień materiałów (BOM) dla wielostronicowych schematów oraz  ich eksport.
 • Wybór wszystkich węzłów w przypadku gdy obejmują one wiele stron.
 • Możliwość wykonania próby dopasowania płytki PCB z powiązanymi schematami.
 • Sprawdzanie projektu.
 • Filtrowanie wyświetlania elementów według typu.
 • Dynamiczna kontrola warstw pozwalająca na szybkie włączanie i wyłączanie warstw za pomocą jednego kliknięcia.
 • Podświetlanie oraz zoom wybranych wezłów lub elementów.
 • Kontrola właściwości warstw zawierająca opcje widoczności, drukowania oraz koloru. Użytkownik ma dostęp do zdefiniowanych ustawień warstw lub może stworzyć własne.
 • Generowanie modeli 3D płytek PCB na podstawie natywnych plików ECAD.
 • Wyszukiwanie oraz podświetlanie wielu elementów oraz węzłów w oparciu o złożone kryteria.

Tryb Markup

Użytkownicy AutoVue Electro-Mechanical Pro mogą równocześnie pracować w trybie przeglądania jak i w trybie markup. Tryb markup dostępny jest z menu File lub z paska narzędzi – tryb ten posiada następujące funkcje:

 • Zapis markup’ów niezależnie od dokumentów z nim powiązanych, przez co unika się ingerencji w oryginał dokumentu.
 • Zapisywanie markup’ow w różnych formatach w celu łatwego zarządzania plikami markup’ów oraz informacjami w nich zawartymi.
 • Tworzenie wielu plików marup’ów dla dowolnego dokumentu.
 • Definiowanie wielu warstw markup’ów przez plik.
 • Wczytywanie jednorazowe lub selektywne kilku plików markup’ów oraz możliwość konfiguracji, które pliki lub warstwy markup’ów mają być aktywne.
 • Eksport plików markup’ów do plików DXF dzięki czemu można je łatwo łączyć z rysunkami CAD.
 • Wysyłanie wiadomości e-mail .
 • Drukowanie dokumentów wraz z powiązanymi markup’ami lub bez nich.
 • Szeroki wybór rodzajów markup’ów: notatki, linie, kształty, grafiki, markup’y tekstowe oraz obiekty OLE.
 • Funkcja drag-and-drop (przenieś i upuść) przy rozmieszczaniu markup’ów.
 • Możliwość korzystania z funkcji Cofnij/Wykonaj ponownie.
 • Wyświetlanie i ukrywanie dowolnych warstw.
 • Funkcja edycji notatek przylepnych: import i eksport zawartości łącznie z wszystkimi atrybutami tekstu i formatowaniem paragrafów.
 • Możliwość organizacji znaczników w biblioteki symboli. Stworzone biblioteki można przeglądać i dowolnym czasie ponowie użyć dla innych dokumentów. Również wszystkie obsługiwane w AutoVue formaty graficzne mogą być importowane do bibliotek symboli
 • Tworzenie tzw. Hot spotów z hiperłączami do innych dokumentów, aplikacji, plików skryptów, serwerów DDE czy bibliotek DLL
 • Interaktywne mierzenie linii, polilini oraz obszarów; wartości wymiarów zostają automatycznie zmienione po zmianie rozmiarów obiektów
 • £ączenie plików znaczników dzięki czemu możemy łatwo nimi zarządzać i archiwizować je
 • Podczas przeglądania można korzystać z funkcji takich jak: zoom, przeciąganie, obracanie, “wiodok z lotu ptaka”, szkło powiększające, okno powiększające,

Moduł znakowania:

 • Zapisywanie w osobnym pliku wprowadzonych znaczników niezależnie od pliku natywnego na którym zostały wprowadzone notatki, dzięki czemu nie zostaje zniszczony oryginalny plik.
 • Możliwość wielokrotnego tworzenia plików ze znacznikami dla dowolnego przeglądanego dokumentu.
 • Definiowanie różnych warstw znaczników w jednym pliku.
 • Możliwość uruchomienia kilku plików z zapisanymi znacznikami w jednym czasie lub otwarcie tylko jednego, gdzie będzie możliwe przeedytowanie poszczególnego znacznika.
 • Narzędzie do grupowania elementów.
 • Drukowanie dokumentów z lub bez wprowadzonych znaczników.
 • Możliwość przesuwania utworzonych znaczników.
 • Możliwość edycji każdego wprowadzonego znacznika.
 • Możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania utworzonych znaczników.
 • Możliwość wielokrotnego cofnięcia lub ponowienia.
 • Dostępny integralny edytor notatek: Import i eksport zawartości notatki ze wszystkimi parametrami takimi jak: parametry tekstu,  ustawienia tekstu i wiele innych.
 • Precyzyjne mierzenie poprzez wcześniejsze wykalibrowanie skali modelu.
 • Inteligentne narzędzie pomiaru dla linii, polilinii i obszarów. Dodatkowo aktualizuje wartość wymiaru jeśli został zmieniony model.

Elementy dostępne w module znakowania 3D:

 • Wykonywanie precyzyjnych pomiarów: AutoVue pozwala użytkownikom na wykonanie precyzyjnych pomiarów części, złożenia i zapisuje taki wymiar jako element znakowania. Wymiary są zakotwiczone do elementów geometrycznych złożenia lub części i dlatego podczas przesuwania, obracania modelu wymiary również są przesuwane i obracane.
  Rodzaje pomiarów:
  – Odległość: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru dwóch wierzchołków, krawędzi, osi, środków łuku czy powierzchni.
  – £uk: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru dowolnego łuku eliptycznego lub łuku za pomocą 3 punktów.
  – Kąt: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru wartości kątowej pomiędzy dwoma krawędziami, osiami, płaszczyznami, powierzchniami.
  – Współrzędne wierzchołka: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru położenia wierzchołka względem określonego układu współrzędnych.
 • Dodawanie tekstu: Dodawanie wszelkiego typu tekstowych adnotacji, które będą powiązane linią odniesienia z elementem geometrycznym modelu. Podczas obrotu modelu, wstawiony znacznik będzie zawsze ustawiony czołowo w celu dobrego odczytu.
 • Dodawanie notatek „przylepnych”: możliwość wstawiania notatek powiązanych z modelem. Po kliknięciu na notatce w przestrzeni roboczej pojawia się okno dialogowe, w którym możemy umieścić dowolne informacje. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie zakrywamy elementów modelu w przestrzeni roboczej, ponieważ w przestrzeni jest wyświetlona tylko nazwa notatki.

Elementy dostępne w module znakowania 2D:

 • Łuk
 • Ramka
 • Okrąg
 • Chmurka
 • Wypełniona Ramka
 •  Linia o dowolnym stylu
 • Zaznaczenie
 • Wskaźnik
 • Linia
 • Polilinia
 • Tekst – Tworzy tekst bezpośrednio wyświetlany w otwartym dokumencie. Tekst może być powiązany z elementem części lub złożenia a podczas obrotu lub przesuwu elementu tekst będzie również przesuwany.
 • Notatka – tworzy ikonę, która może być powiązana z elementem części lub złożenia. Po kliknięciu na tej ikonie zostaje otwarte okno dialogowe z wprowadzonymi informacjami tekstowymi.
 • Symbol – wprowadza symbol z biblioteki symboli dostępnej w AutoVue. Do tej biblioteki możemy dodawać swoje symbole.
 • Wstawianie obiektów OLE dostępnych z aplikacji zainstalowanych na komputerze użytkownika.
 • Hiperłącze: tworzy odnośnik w wybranym położeniu na przeglądanym dokumencie. Kiedy na nim dwa razy klikniesz aktywujesz link do nowego dokumentu lub aplikacji.
 • Pomiary: Możliwość pomiarów części lub złożenia. Pomiary zapisywane są w osobnym pliku. Pomiar jest obracany lub przesuwany wraz z modelem.

Notatki przylepne

Krótka informacja tekstowa umieszczona w przeglądanym dokumencie w większości przypadków jest wystarczająca jednakże czasami zdarzają się sytuacje, w których istnieje potrzeba umieszczenia większej ilości informacji dotyczących przeglądanego dokumentu. Dzięki opcji Notatka Przylepna przeglądanie dokumentów w przeglądarce AutoVue jest bardziej przejrzyste. Będziesz w stanie „przylepić” notatkę do przeglądanego dokumentu, która będzie działać jak hiperlink. Podwójne kliknięcie na niej spowoduje otwarcie okna dialogowego, w którym będziesz mógł wpisać lub wkleić odpowiednie informacje tekstowe czy grafiki. Notatka przylepna nie ma ograniczeń co do ilości informacji tekstowych czy/lub graficznych. Możesz również wyeksportować zawartość notatki do zewnętrznego pliku. Edytor opcji Notatka Przylepna obsługuje: ustawienia strony, podgląd wydruku, drukowanie informacji zawartych w notatce przylepnej, właściwości tekstu, formatowanie akapitów oraz schowek Windows.

AutoVue EDA (Electronic Design Automation) – przeglądanie plików w formatach  EDA (PCB/IC). Wersja ta posiada funkcję EDA i 3D MarkUp (możliwość nanoszenia dodatkowych graficznych adnotacji użytkownika na przeglądany plik).

Formaty EDA PCB/IC (Electronic Design Automotion):
Mentor Board Station, Design Architect,DXDesigner, Neutral,Cadence Allegro, Allegro Extract, IPF,PADS Power PCB,Protel,Orcad Layout, Capture,Zuken CADSTAR,PCAD,PDIF,EDIF,IDF,Barco DPF,Gerber, ODB++, ODB++(X), Gencam,GDS II, CIF,NC Drill Formats,

Cechy przeglądania

 • Podgląd wszystkich istotnych formatów EDA, w tym formaty projektów graficznych, PCB/IC oraz formaty schematów i ich produkcji.
 • Podświetlanie wybranych elementów z jednoczesnym przygaszeniem pozostałych elementów dla łatwiejszego przeglądania
 • Generowanie zestawień materiałów (BOM) dla wielostronicowych schematów oraz  ich eksport.
 • Wybór wszystkich węzłów w przypadku gdy obejmują one wiele stron.
 • Możliwość wykonania próby dopasowania płytki PCB z powiązanymi schematami.
 • Sprawdzanie projektu
 • Filtrowanie wyświetlania elementów według typu.
 • Dynamiczna kontrola warstw pozwalająca na szybkie włączanie i wyłączanie warstw za pomocą jednego kliknięcia.
 • Podświetlanie oraz zoom wybranych wezłów lub elementów.
 • Kontrola właściwości warstw zawierająca opcje widoczności, drukowania oraz koloru. Użytkownik ma dostęp do zdefiniowanych ustawień warstw lub może stworzyć własne.
 • Generowanie modeli 3D płytek PCB na podstawie natywnych plików ECAD.
 • Wyszukiwanie oraz podświetlanie wielu elementów oraz węzłów w oparciu o złożone kryteria.

Tryb MarkUp

Użytkownicy AutoVue EDA mogą równocześnie pracować w trybie przeglądania jak i w trybie markup. Tryb markup dostępny jest z menu File lub z paska narzędzi – tryb ten posiada następujące funkcje:

 • Zapis markup’ów niezależnie od dokumentów z nim powiązanych, przez co unika się ingerencji w oryginał dokumentu
 • Zapisywanie markup’ow w różnych formatach w celu łatwego zarządzania plikami markup’ów oraz informacjami w nich zawartymi
 • Tworzenie wielu plików marup’ów dla dowolnego dokumentu
 • Definiowanie wielu warstw markup’ów przez plik
 • Wczytywanie jednorazowe lub selektywne kilku plików markup’ów oraz możliwość konfiguracji, które pliki lub warstwy markup’ów mają być aktywne
 • Eksport plików markup’ów do plików DXF dzięki czemu można je łatwo łączyć z rysunkami CAD
 • Wiadomości e-mail
 • Drukowanie dokumentów wraz z powiązanymi markup’ami lub bez nich
 • Szeroki wybór rodzajów markup’ów: notatki, linie, kształty, grafiki, markup’y tekstowe oraz obiekty OLE
 • Funkcja drag-and-drop (przenieś i upuść) przy rozmieszczaniu markup’ów
 • Możliwość korzystania z funkcji Cofnij/Wykonaj ponownie
 • Wyświetlanie i ukrywanie dowolnych warstw
 • Funkcja edycji notatek przylepnych: import i eksport zawartości łącznie z wszystkimi atrybutami tekstu i formatowaniem paragrafów
 • Możliwość organizacji znaczników w biblioteki symboli. Stworzone biblioteki można przeglądać i dowolnym czasie ponowie użyć dla innych dokumentów. Również wszystkie obsługiwane w AutoVue formaty graficzne mogą być importowane do bibliotek symboli
 • Tworzenie tzw. Hot spotów z hiperłączami do innych dokumentów, aplikacji, plików skryptów, serwerów DDE czy bibliotek DLL
 • Interaktywne mierzenie linii, polilini oraz obszarów; wartości wymiarów zostają automatycznie zmienione po zmianie rozmiarów obiektów
 • £ączenie plików znaczników dzięki czemu możemy łatwo nimi zarządzać i archiwizować je
 • Podczas przeglądania można korzystać z funkcji takich jak: zoom, przeciąganie, obracanie, “wiodok z lotu ptaka”, szkło powiększające, okno powiększające,

Elementy Znakowania:

AutoVue EDA dzięki możliwości wprowadzania elementów znakowania pozwala na łatwiejsze komunikowanie się poprzez żądanie zmian, dodawanie komentarzy czy wydawanie instrukcji. Dzięki AutoVue EDA będziesz w stanie bardzo precyzyjnie określać swoje wiadomości w łatwy i przyjazny sposób.
Elementy dostępne w module znakowania 2D:

 • Łuk – rysuje łuk.
 • Ramka –  rysuje zarys ramki.
 • Okrąg – rysuje zarys okręgu.
 • Chmurka – rysuje zamknięty element w kształcie chmurki.
 • Wypełniona Ramka – rysuje nieprzeźroczystą ramkę.
 • Linia w stylu dowolnym – rysuje nieregularną linię, która jest ścieżką kursora w przestrzeni roboczej AutoVue.
 • Zaznaczenie – rysuje przeźroczysty wielobok w wybranym kolorze.
 • Wskaźnik – rysuje polilinię gdzie na czole tej polilinii jest umieszczona strzałka.
 • Linia – rysuje linię prostą.
 • Polilinia – Rysuję polilinię.
 • Tekst – Tworzy tekst bezpośrednio wyświetlany w otwartym dokumencie. Tekst może być powiązany z elementem części lub złożenia i podczas obrotu lub przesuwu elementu tekst będzie również przesuwany.
 • Notatka – tworzy ikonę, która może być powiązana z elementem części lub złożenia. Po kliknięciu na tej ikonie zostaje otwarte okno dialogowe z wprowadzonymi informacjami tekstowymi.
 • Symbol – wprowadza symbol z biblioteki symboli dostępnej w AutoVue. Do tej biblioteki możemy dodawać swoje symbole.
 • Wstawianie obiektów OLE dostępnych z aplikacji zainstalowanych na komputerze użytkownika.
 • Hiperłącze: tworzy odnośnik w wybranym położeniu na przeglądanym dokumencie. Kiedy na nim dwa razy klikniesz aktywujesz link do nowego dokumentu lub aplikacji.
 • Pomiary: Możliwość pomiarów części lub złożenia, gdzie te pomiary zostaną zapisane w osobnym pliku i pomiar taki jest obracany lub przesuwany wraz z modelem.

Notatki przylepne

Krótka informacja tekstowa umieszczona w przeglądanym dokumencie w większości przypadków jest wystarczająca jednakże czasami zdarzają się sytuacje, gdzie jest potrzeba umieszczenia większej ilości informacji dotyczących przeglądanego dokumentu. Dzięki opcji Notatka Przylepna przeglądanie dokumentów w przeglądarce AutoVue jest bardziej przejrzyste. Będziesz w stanie „przylepić” nalepkę do przeglądanego dokumentu, która będzie działać jak hiperlink. Podwójne kliknięcie na niej spowoduje otwarcie okna dialogowego, gdzie będziesz mógł wpisać lub wkleić odpowiednie informacje tekstowe czy grafiki. Notatka przylepna nie ma ograniczeń co do ilości informacji tekstowych czy/lub graficznych umieszczonych w oknie dialogowym.
Możesz również wyeksportować zawartość nalepki zewnętrznego pliku. Edytor opcji Nalepka Przylepna obsługuje: ustawienia strony, podgląd wydruku, drukowanie informacji zawartych w nalepce przylepnej, właściwości tekstu, formatowanie akapitów, schowek Windows.