Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego w kontekście projektu RPMP.01.02.03-00-0000/02

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe o temacie:

Opracowanie i wdrożenie metody automatycznej klasyfikacji elementów budowlanych zgodnych ze standardami BIM z użyciem narzędzi sztucznej inteligencji wraz z wizualizacją rezultatów na platformie BIMvision

w kontekście projektu RPMP.01.02.03-00-0000/02

opublikowane w bazie konkurencyjności pod nr 58733 otrzymano jedną ofertę, która spełnia wymagania określone w ww zapytaniu i została wybrana.

Oferent: Politechnika Krakowska, kwota netto 462 488,40 PLN.