Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego z dnia 28.01.2019r.

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 28.01.2019r. dotyczącym zatrudnienia kadry do realizacji projektu RPMP.01.02.01-12-0471/17-00 w zakresie realizacji modułu WEB APP, projektu na umowę zlecenie na stanowisku WEB developer ogłaszamy, że została wybrana następująca oferta:

Oferent: Grzegorz Bułat, zam w Krakowie
Data wpłynięcia: 06-02-2019
Cena: 6110 PLN