Opracowanie aplikacji informatycznej do zarządzania usterkami budowlanymi z wykorzystaniem modeli BIM

W dniu 11.08.2020 ukazało się ogłoszenie nr 34658 o poszukiwaniu wykonawcy usługi.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach projektu należy opracować rozwiązanie służące do kontroli jakości procesu budowlanego od dostaw, przez proces budowy po odbiór wykonanej inwestycji. Rezultatem prac będzie aplikacja do kompleksowej obsługi kontroli jakości prac budowlanych. Aplikacja będzie wykorzystywać platformę BIMvision, która umożliwi wizualizację działań związanych z kontrolą jakości.
Rozwiązanie będzie działać zarówno w przypadku prac budowlanych wykonywanych tradycyjnie jak i z wykorzystaniem technologii BIM. Istotnym elementem rozwiązania o charakterze innowacyjnym będzie:
1. powiązanie rozwiązania z modelem BIM, co umożliwi wizualizację procesu kontroli jakości, automatyczną lokalizację usterek na podstawie współrzędnych odczytywanych z modeli IFC BIM bądź GPS,
2. szacowanie kosztów ich usuwania,
3. wykorzystanie konwerterów audio -> tekst do opisu usterek.
Rozwiązanie 1 zapewni należytą jakość informacji o usterkach, 2 – powiązanie z kosztami, 3 – pozwoli radykalnie przyspieszyć wprowadzenie opisów.

 

Zainteresowani mogą uzyskać wszystkie dane i pobrać formularz ofert ze strony www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl