Łatka dla AutoVue 21.0.1 zapewnia obsługę dodatkowych formatów.

  • SolidWorks 2017,
  • Inventor 2017,
  • Catia V5-6 R2016 (R26),
  • SolidEdge ST9,
  • NX11 (tylko 3D).
Patch dla wersji AutoVue 21.0.1