Podsumowanie konferencji Bricsys w Gent


Firma Datacomp IT była aktywnym uczestnikiem konferencji Bricysy w Gent, wnosząc istotny wkład w to wyjątkowe wydarzenie poświęcone innowacjom w oprogramowaniu BricsCAD. Nasza obecność nie tylko wzbogaciła dyskusje, ale również umożliwiła nam nawiązanie nowych relacji biznesowych.

Podczas inauguracyjnego wystąpienia CEO Bricsys, Rahul Kejriwala, podkreślono nie tylko rosnącą popularność BricsCAD, lecz także zaangażowanie firmy w ciągły rozwój i innowacje. Wiceprezes Patrick Williams zwrócił uwagę na dynamiczny wzrost firmy na rynku międzynarodowym, koncentrując się na kluczowych czynnikach przyczyniających się do zadowolenia użytkowników BricsCAD. Pierwszy dzień konferencji poświęcono prezentacjom dotyczącym rozwoju oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania interfejsu programu, wykorzystania sztucznej inteligencji (np. funkcja Quad) i funkcjonalności z obszaru BIM, Civil oraz Mechanical.

Drugi dzień skupił się na spotkaniach z resellerami i omówieniu planów rozwoju programu. Warsztaty poświęcone poszczególnym wersjom BricsCAD umożliwiły wymianę doświadczeń i opinii klientów. Zauważono również dynamiczny wzrost popularności BricsCAD na polskim rynku.

Konferencja nie tylko była okazją do prezentacji osiągnięć firmy Bricsys, lecz także do budowania relacji z partnerami i klientami. Perspektywy na przyszłość są obiecujące, a zaangażowanie Bricsys w rozwój oprogramowania wskazuje na nowe możliwości dla użytkowników.