Podsumowanie konferencji Projektowanie Przyszłości 2022

Pierwszy dzień konferencji – wystąpienia, debaty i spotkania w strefie expo.

Liczna grupa uczestników, która przybyła na wydarzenie, wypełniła salę konferencyjną, gdzie odbywały się prezentacje. Tematy były bardzo zróżnicowane. Mówiły o różnych doświadczeniach, inicjatywach, problemach, wyzwaniach oraz mniejszych i większych sukcesach, związanych z wdrażaniem, bądź użytkowaniem narzędzi w technologii BIM czy procesów opartych na tej technologii.

Ten dzień był hybrydowy, jednak szczególnie ważny był jego aspekt „realny” – czyli część na żywo.

Prezentacje oraz debata odbywały się w blokach/sekcjach. Między nimi był czas, w którym można było odwiedzić stoiska różnych firm i organizacji, a także porozmawiać z ich przedstawicielami czy też z innymi uczestnikami czy prelegentami. Będąc tam można było odczuć zafascynowanie BIM-em, a nawet nawiązując do końcowej debaty dnia pierwszego… poczuć kwitnącą BIM-ową miłość, która, choć z początku być może niesforna czy nawet trudna, może zamienić się w stabilną i szczęśliwą relację, która pozytywnie wpłynie na nasze nastawienie do nowych technologii, cyfryzacji, nowych narzędzi i wyzwań w naszym życiu zawodowym.

Również zespół BIMvision znalazł się wśród wystawców. Mieliśmy przyjemność rozmawiać w głównej mierze z osobami reprezentującymi biura projektowe. Miłym zaskoczeniem było „badanie rynku”, które pokazało, że duże grono obecnych na wydarzeniu osób zna i chętnie posługuje się BIMvision.

W trakcie oglądania prezentacji czy warsztatów drugiego dnia, kilkakrotnie można było również zobaczyć BIMvision. Pojawiał się on przy okazji pokazywania podejścia do różnych tematów projektowych czy wykonawczych obok innych, topowych software’ów, znanych nie tylko na rynku rodzimym, ale również ogólnoświatowym.

W puencie pierwszego dnia mogliśmy odczuć, że to, co musimy zrobić, by „nauczyć się BIM-u”, to po prostu w nim działać, w nim pracować. Oczywiście potrzeba czasu. Nie zmienimy świata w dwa dni, ale krok po kroku, wprowadzając drobne zmiany i, przynajmniej w pewnej części prac, wykorzystując BIM, możemy czerpać korzyści z tego, co już dziś oferuje nam ta technologia.

Pierwszy dzień szybko przeszedł w dzień drugi, który był równie intensywny, ale miał nieco inną formę.

Dzień drugi był tym, co dzień poprzedni zapowiadał.

Dzień ten był praktyką. Nie była to analiza i nauka na podstawie poznania doświadczenia innych. Była to najlepsza nauka, czyli poprzez działanie i faktyczną pracę.

Oczywiście warsztaty nie były „pustym klikaniem”. Kliknij tu, później tu i coś tam się zrobi. Były pokazaniem różnych ścieżek, dróg i mechanizmów, które można zastosować w życiu zawodowym.

Warsztat prowadzony przez nas dotyczył „Wyszukiwanie informacji z modelu BIM przy pomocy operacji logicznych”. Skupiał się na krótkiej analizie kontentu informacyjnego i strukturyzacji danych w plikach IFC oraz pokazywał, jak radzić sobie z dużą ilością danych i w jaki sposób je przetwarzać. Pokazywał nowe funkcje w BIMvision oraz prezentował nowe wtyczki, które w niedługim czasie pojawią się wśród innych rozwiązań dla darmowej platformy narzędzi IFC BIMvision.

Zasadnicza część warsztatu była poświęcona funkcjom logicznym i tworzeniu selektorów. Oprócz poznania mechanizmów i utworzenia rożnymi metodami selektorów, uczestnicy mogli również zobaczyć, jak działają oraz gdzie i jak można takie selektory wykorzystać.