Spotkanie UrbanBIM w Sewilli

15 maja 2019 roku w Sewilli odbyło się drugie spotkanie dotyczące międzynarodowego projektu UrbanBIM pod tytułem „Innowacyjna integracja edukacyjna planowania urbanistycznego oparta na technologiach BIM-GIS i skoncentrowana na wyzwaniach gospodarki o obiegu zamkniętym” odbywająca się na Uniwersytecie w Sewilli. Firma Datacomp brał w nim udział jako partner.

 

W trakcie konferencji na temat urbanistyki, zrównoważonego rozwoju i narzędzi wirtualnej prezentacji, które odbyło się na terenie Oficjalnym College of Quantity Surveyors and Technical Architects (COAAT) w Sewilli, głos zabrali:

 • dr. Valeriano Lucas Ruiz (dyrektor ETS Ingeniería de Edificación de Sevilla),
 • Javier Gómez Ramallo (przewodniczący COAAT de Sevila),
 • dr. Rafaela Caballero (Uniwersytet w Sewilli),
 • dr. Radu Muntean (Transilvania University of Brasov, Romania),
 • dr. David Caparrós Pérez (Centro Tecnológico del Marmol, Piedra y Materiales Murcia),
 • Cristina Rivero Camacho (Grupa ARDITEC),
 • Rocio Ruíz Pérez (Grupa ARDITEC),
 • dr. Desirée Alba Rodríguez (Uniwersytet w Sewilli),
 • Francisco Jesús Cruces Fraile (Cátedra del Agua EMASESA),
 • Javier Huesa Lasa (urbanista z Urzędu Miasta Sewilla),
 • Fabián Morales (firma Rockwool),
 • Alfonso Estepa Palacios (Grupa Puma S.L.),
 • dr. Carmen Liatas Oliver (Uniwersytet w Sewilli).

 

Projekt UrbanBIM ma na celu poprawę jakości systemów szkoleniowych poprzez rozwój innowacyjnych treści, metod i procedur w instytucjach szkolnictwa wyższego. UrbanBIM zwiększa świadomość korzyści płynących z racjonalnego wykorzystania energii i materiałów dla studentów i specjalistów AEC (architektura, inżynieria i budownictwo) w rehabilitacjach i planowaniu urbanistycznym.

 

W europejskim projekcie współfinansowanym z programu Erasmus+ uczestniczą przedstawiciele instytucji badawczych, organizacji pozarządowych i firm z:

 

Rumunii:

 • Universitatea Transilvania din Brasov (UTBV),
 • Asociatia Romania Green Building Council (RoGBC),

Hiszpanii:

 • Universidad de Sevilla (USE),
 • Asociación Empresarial de investigación Centro
  Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM),

Polski:

 • Politechnika Warszawska (WUT),
 • Datacomp sp. z o.o. (Datacomp).
Do przygotowania spotkania zaangażowały się licznie firmy i instytucje z terenu Sewilii. Wśród nich możemy wymienić:

 • Rockwool Peninsular S.A.U.
 • Grupa Puma S.L.,
 • Ayuntamiento de Sevilla,
 • Cátedra del Agua EMASESA,
 • Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla,
 • Arditec Arquitectura Diseño Técnica,
 • Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Edificacion,
 • Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la
  Construcción (IUACC).