TRANSFORMACJA CYFROWA W ENERGETYCE – WIELKIE WYZWANIE NASZYCH CZASÓW

Hexagon – inteligentne rozwiązania

W ostatnich latach branża Energetyki charakteryzowała się zmianami i rosnącymi możliwościami. Azja i Afryka doświadczyły rozkwitu projektów na etapie realizacji i planowania, co oznacza dalszy wzrost w dającej się przewidzieć przyszłości .

W Stanach Zjednoczonych i Europie pomimo stagnacji popytu, przez wiele lat z rzędu odnotowano rekordowe wydatki na projekty inwestycyjne. Wynikało to z potrzeby modernizacji starzejącej się infrastruktury, poprawy bezpieczeństwa sieci i modernizacji poprzez inicjatywy w zakresie cyfryzacji. Największą i najpilniejszą zmianą, przed którą stoi branża, jest dążenie do neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości. Oczekuje się, że sektor energetyczny będzie liderem i będzie ponosić większość odpowiedzialności za redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Więcej informacji na stronie projektowanie-rurociagow.pl