Zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2019r. na zatrudnienie kadry do realizacji projektu RPMP.01.02.01-12-0471/17-00 w zakresie realizacji modułu WEB APP projektu na umowę zlecenie na stanowisku WEB developer.

Zapytanie ofertowe.pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2019r.