AutoVue 2D Pro

Możliwość dostępu do zawartości dokumentów bez względu na ich format oraz funkcje pozwalające na dodawanie notatek, obserwacji, instrukcji i odnośników pozwalają maksymalnie wykorzystać możliwości programu AutoVue 2D Pro. Poza funkcjami przeglądania, które posiada standardowa wersja AutoVue 2D, AutoVue 2D Pro daje możliwość dodawania w dokumencie markup’ów i opisów, które zapisywane są w oddzielnym pliku.

Przeglądarka AutoVue 2D Pro jest dostępna zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i w wersji serwerowej. Wszystkie funkcje oraz obsługiwane formaty są identyczne dla obu wersji.Markup’y są oddzielnymi plikami, które są zlinkowane z właściwymi dla nich dokumentami. Mogą one być przechowywane na dysku lokalnym lub na dysku sieciowym (lub też na serwerze zdalnego dostępu) przez co są dostępne dla innych użytkowników. Funkcja ta doskonale sprawdza się jako jeden ze sposobów komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Na dowolnym dokumencie, który może być wyświetlony w AutoVue, użytkownik może dodać opisy oraz korzystać z funkcji sprawdzania i wersjowania.Połączenie możliwości przeglądarki AutoVue 2D Pro z technologią  sieciową firmy Cimmetry pozwala optymalnie wykorzystać możliwości firmowego intranetu lub extranetu.

Możliwość porównania rysunków 2D:

Opcja ta pozwala na graficzne zestawienie i porównanie podobnych rysunków 2D, np. różnych wersji rysunku 2D. Rysunki, które chcesz porównać są wyświetlane w dwóch różnych okienkach natomiast wyniki porównania są pokazane w trzecim niezależnym oknie.

Program sygnalizuje wykryte różnice wyświetlając różnymi kolorami elementy wspólne obu rysunków, elementy które zostały dodane oraz elementy usunięte.

 • Powiększanie/ pomniejszanie/ przejście do dowolnego okna z rysunkiem lub do okna z porównaniem. Dzięki synchronizacji zmiany będą wyświetlane we wszystkich trzech oknach.
 • Drukowanie/ plotowanie do każdej drukarki, plotera obsługiwanego przez system Windows
 • Możliwość podglądu wydruku w dwóch opcjach: podgląd wydruku całego rysunku, podgląd wydruku tylko wyświetlonej części rysunku.
 • Znaki wodne.
 • Możliwość wydruku do pliku.
 • Znaki graficzne i wiele innych.

Tryb Markup

Użytkownicy AutoVue 2D Pro mogą równocześnie pracować w trybie przeglądania jak i w trybie markup. Zarówno AutoVue 2D jak i AutoVue 2D Pro posiadają takie same możliwości co do przeglądania, drukowania oraz konwertowania. Wersja 2D Pro posiada dodatkowo tryb markup.

Funkcje dostępne w trybie murkup:

 • Zapis markup’ów niezależnie od dokumentów z nim powiązanych, przez co unika się ingerencji w oryginał dokumentu.
 • Zapisywanie markup’ow w różnych formatach w celu łatwego zarządzania plikami markup’ów oraz informacjami w nich zawartymi.
 • Tworzenie wielu plików marup’ów dla dowolnego dokumentu.
 • Definiowanie wielu warstw markup’ów.
 • Wczytywanie jednorazowe lub selektywne kilku plików markup’ów oraz możliwość konfiguracji, które pliki lub warstwy markup’ów mają być aktywne.
 • Eksport markup’ów do plików DXF dzięki czemu można je łatwo łączyć z rysunkami CAD.
 • Wysyłanie wiadomości e-mail.
 • Drukowanie dokumentów wraz z powiązanymi markup’ami lub bez nich.
 • Szeroki wybór rodzajów markup’ów: notatki, linie, kształty, grafiki, markup’y tekstowe oraz obiekty OLE.
 • Funkcja drag-and-drop (przenieś i upuść) przy rozmieszczaniu markup’ów.
 • Możliwość korzystania z funkcji Cofnij/Wykonaj ponownie.
 • Wyświetlanie i ukrywanie dowolnych warstw.
 • Funkcja edycji notatek przylepnych: import i eksport zawartości łącznie z wszystkimi atrybutami tekstu i formatowaniem paragrafów.
 • Możliwość organizacji znaczników w biblioteki symboli. Stworzone biblioteki można przeglądać i dowolnym czasie ponowie użyć dla innych dokumentów. Również wszystkie obsługiwane w AutoVue formaty graficzne mogą być importowane do bibliotek symboli.
 • Tworzenie tzw. Hot spotów z hiperłączami do innych dokumentów, aplikacji, plików skryptów, serwerów DDE czy bibliotek DLL
 • Interaktywne mierzenie linii, polilini oraz obszarów; wartości wymiarów zostają automatycznie zmienione po zmianie rozmiarów obiektów.
 • Łączenie plików znaczników dzięki czemu możemy łatwo nimi zarządzać i archiwizować je
 • Podczas przeglądania można korzystać z funkcji takich jak: zoom, przeciąganie, obracanie, “wiodok z lotu ptaka”, szkło powiększające, okno powiększające.

 


Elementy Znakowania

AutoVue 2D Pro dzięki możliwości wprowadzania elementów znakowania pozwala na łatwiejsze komunikowanie się poprzez żądanie zmian, dodawanie komentarzy czy wydawanie instrukcji. Dzięki AutoVue 2D Pro będziesz w stanie bardzo precyzyjnie określać swoje wiadomości oraz w łatwy i przyjazny sposób nimi zarządzać.

Elementy dostępne w module znakowania 2D:

 • Łuk
 • Ramka
 • Okrąg
 • Chmurka
 • Wypełniona ramka
 • Linia w dowolnym stylu
 • Zaznaczenie
 • Wskaźnik
 • Linia
 • Polilinia
 • Tekst – Tworzy tekst bezpośrednio wyświetlany w otwartym dokumencie. Tekst może być powiązany z elementem części lub złożenia i podczas obrotu lub przesuwu elementu tekst będzie również przesuwany.
 • Notatka – tworzy ikonę, która może być powiązana z elementem części lub złożenia. Po kliknięciu na tej ikonie zostaje otwarte okno dialogowe z wprowadzonymi informacjami tekstowymi.
 • Symbol – wprowadza symbol z biblioteki symboli dostępnej w AutoVue. Do tej biblioteki możemy dodawać swoje symbole.
 • Wstawianie obiektów OLE dostępnych z aplikacji zainstalowanych na komputerze użytkownika.
 • Hiperłącze: tworzy odnośnik w wybranym położeniu na przeglądanym dokumencie. Kiedy na nim dwa razy klikniesz aktywujesz link do nowego dokumentu lub aplikacji.
 • Pomiary: Możliwość pomiarów części lub złożenia, gdzie te pomiary zostaną zapisane w osobnym pliku i pomiar taki jest obracany lub przesuwany wraz z modelem.

 


Notatki przylepne

Krótka informacja tekstowa umieszczona w przeglądanym dokumencie w większości przypadków jest wystarczająca jednakże czasami zdarzają się sytuacje, w których istnieje potrzeba umieszczenia większej ilości informacji dotyczących przeglądanego dokumentu. Dzięki opcji Notatka Przylepna przeglądanie dokumentów w przeglądarce AutoVue jest bardziej przejrzyste. Będziesz w stanie „przylepić” notatkę do przeglądanego dokumentu, która będzie działać jak hiperlink. Podwójne kliknięcie na niej spowoduje otwarcie okna dialogowego, w którym będziesz mógł wpisać lub wkleić odpowiednie informacje tekstowe czy grafiki. Notatka przylepna nie ma ograniczeń co do ilości informacji tekstowych czy/lub graficznych. Możesz również wyeksportować zawartość notatki do zewnętrznego pliku. Edytor opcji Notatka Przylepna obsługuje: ustawienia strony, podgląd wydruku, drukowanie informacji zawartych w notatce przylepnej, właściwości tekstu, formatowanie akapitów oraz schowek Windows.