Architektura / Inżynieria / Konstrukcje (A/E/C)

Przedsiębiorstwa z branży A/E/C w bardzo dużym stopniu korzystają z różnego rodzaju dokumentacji w trakcie wykonywanych przez nie projektów. Począwszy od fazy studyjnej przez projekt architektoniczny, budowlany i wykonawczy po odbiory techniczne oraz dopuszczenie do eksploatacji, znaczna ilość rysunków musi być stale i łatwo dostępnych dla szerokiej grupy użytkowników często pochodzących z wielu firm czy organów administracji państwowej.

AutoVue pozwala udostępniać wszystkie rysunki w formie elektronicznej, która jest łatwiejsza, szybsza oraz bardziej bezpieczna. Dzięki funkcji Redline/Markup (podkreślania i dodawania adnotacji) zmiany w dokumentacji mogą być szybciej wykonane i udostępnione co ułatwia komunikację. Wykorzystanie AutoVue pozwala zmniejszyć koszty wielokrotnego plotowania i rozsyłania projektów do wszystkich niezbędnych podmiotów. Firmy wykonujące czy projektujące obiekty mieszkaniowe, biurowe, drogi, lotniska, mosty czy producenci materiałów budowlanych itp. mogą sprawniej i szybciej działać dzięki wykorzystaniu technologii AutoVue.