Datacomp uczestnikiem multikonferencji infraBIM V4!

W dniach 13 – 16 października odbyła się międzynarodowa Multi konferencja infraBIM V4. Wydarzenie odbyło się zdalnie. Część spotkań została zorganizowana stacjonarnie – w studiu słynnej Gliwickiej Areny, skąd była prowadzona transmisja, zaś część prelegentów łączyła się wirtualnie. Dzięki profesjonalnym narzędziom transmisji, kilkudniowe wydarzenie obejmujące debaty, prezentacje i warsztaty, przebiegło pomyślnie, gromadząc ludzi różnych profesji, bezpośrednio związanych bądź zainteresowanych technologią BIM.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu z Naszego warsztatu:

Goście mogli aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach, zadając pytania do specjalistów czy komentując wystąpienia. Wśród znakomitych ekspertów z dziedziny technologii BIM znaleźli się również przedstawiciele firmy Datacomp. Prezentacja Dyrektora Generalnego wyszła naprzeciw osobom, które nie do końca zgadzają się z ideą wprowadzania technologii BIM, kwestionują ją, wątpią w jej słuszność, obawiają się zmian i działań w jej duchu. Wypowiedź była rzeczywistym opisem aktualnego stanu zaawansowania technologii BIM oraz tego, co na dzień dzisiejszy jest jeszcze wyzwaniem, związanym z jej dalszym rozwojem. Jednak – co ważne – była również zielonym światłem dla sceptyków i drogowskazem dla wszystkich zainteresowanych.

Prezentacja Pana Dyrektora, była również zaproszeniem do prelekcji związanej z modelowaniem 3D, 4D, 5D oraz dalszym wykorzystaniem modelu. Godzinny warsztat skupiał się na usystematyzowaniu wiedzy teoretycznej oraz przedstawieniu jej w praktycznym aspekcie na przykładach. W tym relatywnie krótkim czasie uczestnicy mogli usłyszeć o ważnych kwestiach związanych z modelowaniem, zobaczyć sposób pracy i nawigacji przy tworzeniu modelu w BricsCAD BIM, zapoznać się z kosztorysowaniem i harmonogramowaniem prac w BIMestiMate  (przy użyciu modelu IFC) oraz wykorzystaniem przeglądarki BIMvision i jej dodatkowych rozszerzeń w formie wtyczek. Wszystkie kolejne etapy były powiązane ze sobą, dzięki czemu można było na żywo zobaczyć, jak jeden model – utworzony w BricsCAD BIM – może zostać wykorzystany w innych oprogramowaniach, takich jak BIMestiMate czy BIMvision. Był to rzeczywisty obraz funkcjonalności otwartych standardów i wykorzystania nowoczesnych technologii w dziedzinie cyfryzacji budownictwa.

Prezentacja zakończyła się częścią, w której uczestnicy mogli zadawać pytania i komentować prezentację. Po tym, jak prelegenci udzielili odpowiedzi, przytoczone zostały również komentarze, które pojawiły się na czacie, odnoszącym się do prezentacji. Głosy te nie tylko podsumowały samą prelekcję, która została przyjęta z aprobatą i uznaniem dla rozwiązań firmy Datacomp, ale również były interesującym podsumowaniem całego kilkudniowego wydarzenia oraz zwróceniem uwagi na możliwości, jakie oferuje rynek Polski, który, dzięki Open BIM i otwartym standardom, rozwija się lokalnie oraz na arenie międzynarodowej.