Nowa główna wersja 4MCAD v.21 jest już dostępna!

Oto podsumowanie nowych funkcji:

 • Pełna kompatybilność z najnowszym formatem DWG
 • Konwersja plików PDF do CAD, importowanie plików Revit (pliki .rvt i .rfa), importowanie i eksportowanie plików w formacie IGES, importowanie i eksportowanie plików w formacie STEP
 • Nowe obiekty / obiekty BIM: obiekty ADT, takie jak ściany, otwory (okna, drzwi), ściany osłonowe, schody, rampy, dachy, szyny, słupki, belki itp., Konwersja elementów na ściany i płyty, elementy stalowe (profile, płyty, śruby, słupki, legary itp.), Elementy drewniane.
 • Modelowanie brył 3D: Konwersja elementów w trójwymiarowe siatki lub powierzchnie za pomocą poleceń Konwertuj na siatkę i Konwertuj na powierzchnię, Linie konstrukcyjne
 • Nowy interfejs: paleta narzędzi (paleta narzędzi przypominająca inne systemy CAD), menu wstążki i pasek menu – możliwość wyświetlania w tym samym czasie
 • Większa wydajności: większa prędkości przesuwania / powiększania nawet w przypadku bardzo dużych plików rysunków, szybsze tworzenie plików PDF dzięki zmniejszeniu rozmiaru wynikowego pliku .pdf, zwiększona wydajność podczas pracy z wieloma odnośnikami zewnętrznymi
 • Nowe narzędzia i udogodnienia: nowe polecenie KAMERA do tworzenia i modyfikowania ustawień widoku rysunku, polecenie Pogrubienie, Dodatkowe uchwyty i właściwości wielokątów, prostokątów i linii przerwania, do inteligentnej edycji, WSSAVE do zapisywania obszaru roboczego i jego ustawień, Typy kursorów
 • Nowa biblioteka z kształtownikami stalowymi zgodnie z normami EN i AISC.

Skontaktuj się z nami

Obejrzyj wideo z nowymi funkcjonalnościami 4MCAD 21:

4MCAD v.21 jest dostępny w trzech wersjach:

 • 4MCAD Classic: platforma CAD umożliwiająca projektowanie 2D oraz 3D (najniższa cena / najwyższa wartość dla projektantów 2D)
 • 4MCAD Standard: 4MCAD Classic + opcje modelowania, obrazy rastrowe, rendering i  tworzenie wizualizacji
 • 4MCAD PRO (Professional): 4MCAD Standard + poszerzona o modelowanie bryłowe 3D + współpraca z plikami (BIM / IFC, STEP, IGES, Revit-RFA / RVT) + PDF2DWG + obiekty ADT (architektura / stal / drewno) + bryły 3D + obsługa VBA + Library Manager + obsługa Visual Lisp