29 sierpnia 2020 upłynął termin składania ofert na ogłoszenie nr 34658 w baziekonkurencyjnosci.pl

29 sierpnia 2020 upłynął termin składania ofert na ogłoszenie nr 34658 w baziekonkurencyjnosci.pl na Opracowanie aplikacji informatycznej do zarządzania usterkami budowlanymi z wykorzystaniem modeli BIM.
Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014– 2020 opr. przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Koordynacji Wdrażania str. 46, Zamawiający ma prawo wybrać dowolnego wykonawcę, który spełni warunki podane w ogłoszeniu.
Ewentualny wykonawca zostanie podany po dokonaniu wyboru.