GIS-Systemy informacji geograficznej

Przedsiębiorstwa petrochemiczne, rafinerie naftowe i gazowe, operatorzy sieci rurociągów przesyłowych, administracja, energetycy czy operatorzy telefoniczni korzystają z różnego rodzaju rysunków elektronicznych oraz map w celu zarządzania swoimi sieciami oraz związaną z nimi infrastrukturą.

AutoVue pozwala osiągnąć wymierne korzyści dzięki prostemu i szybkiemu systemowi dostępu do tych danych. Jeżeli potrzebujesz wyjechać w teren, aby sprawdzić stan techniczny podległych Ci sieci czy infrastruktury, dzięki AutoVue szybko odnajdziesz potrzebne dokumenty bez potrzeby oczekiwania na nie od właściwej jednostki. Możesz wydrukować te dokumenty wprost z AutoVue lub otworzyć je w dowolnym miejscu na laptopie korzystając z przeglądarki. Jeżeli będziesz potrzebował dodać opisy czy notatki do rysunku możesz to zrobić bezpośrednio na nim w programie AutoVue.